När man är dum får man stå i skamvrån ;)


Viktoria